Rodzinna atmosfera i profesjonalne podejście.
74-400 Dębno
Jana Baczewskiego 7 C
Czynności Prawne po utracie Bliskiego

Karta zgonu

Kartę zgonu zawsze wystawia lekarz i jest to pierwszym dokumentem jaki otrzymują bliscy osoby zmarłej.
W sytuacji gdy zgon nastąpił w domu należy wezwać lekarza rodzinnego albo lekarza pogotowia jeśli zgon nastąpił po godzinacch funkcjnowania przychodni. Natomiast gdy zgon nastąpił w szpitalu, kartę zgonu wystawi lekarz prowadzący oddział, na którym osoba przebywała.
PAMIĘTAJ! – Karta zgonu wydawana jest bezpłatnie w jednym egzemplarzu. Dobrze jest odrazu skopiować Kartę Zgonu, ponieważ oryginał należy przekazć Urzędowi Stanu Cywilnego.

Po uzyskaniu karty zgonu przez bliskich osoby zmarłej zakład pogrzebowy może przewieźć ciało do kostnicy. Większość formalności związanych z pochówkiem na zasadzie pełnomocnictwa może za Państwa dokonać Zakład Pogrzebowy Walkowiak, co znacznie ułatwia i przyspiesza procedury, odciążając od nich bliskich zmarłego.

Akt zgonu

W Urzędzie Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca, w którym nastąpił zgon bliskiej osoby, należy zgłosić w ciągu trzech dni od dnia śmierci.

Osoba zmarła na skutek choroby zakaźnej — tylko 24 godziny od momentu zgonu.
Zgłoszenia można dokonać w urzędzie ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego lub miejsca, w którym zostanie pochowany.

Uzyskanie Aktu zgonu może dokonać dla Państwa Zakład Pogrzebowy Walkowiak, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
UWAGA! – Ważne aby uzyskać kilka egzemplarzy aktu zgonu, będą potrzebne do dokonywania ważnych czynności, wymagających oryginału, lub poświadczonej notarialnie kopii dokumentu.

Do uzyskania aktu zgonu potrzebne są następujące dokumenty:
– karta zgonu
– dowód osobisty osoby zmarłej;
– w przypadku mężczyzn do 50. roku życia posiadających książeczkę wojskową – książeczka wojskowa (jest niszczona w celu dezaktualizacji)
– odpis aktu urodzenia (w przypadku śmierci dziecka).

Skrócony odpis aktu zgonu wydawany jest bezpłatnie w 3 egzemplarzach.
Uzyskanie skróconego odpisu aktu zgonu wymaga, by podać w jakim celu potrzebny jest nam odpis, czy odbierzemy go w tym samym urzędzie, czy w innym.
Kolejne odpisy wydawane są za opłatą – 22 złote za odpis skrócony, 33 złote za odpis zupełny.

– Zazwyczaj do dokonywania czynności po śmierci potrzebny jest ODPIS SKRÓCONY.

W Urzędzie Stanu Cywilnego osoba zmarła zostanie automatycznie wymeldowana z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a jej dowód osobisty zostanie unieważniony.
Jeśli do zgonu doszło za granicą i nie został on tam zarejestrowany, można zarejestrować go w Polsce, posługując się odnośnymi dokumentami stwierdzającymi zgon, po ich uprzednim tłumaczeniu przez tłumacza przysięgłego.

Kto może zgłosić zgon: WAŻNE!
– współmałżonek osoby, która zmarła,
– pozostała rodzina zmarłej osoby, na przykład dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, brat, siostra, siostrzenica, bratanek, teściowie,
– pełnomocnik jednej z powyższych osób, np. przedstawiciel zakładu pogrzebowego, sąsiad, znajomy, dysponujący pisemnym pełnomocnictwem.