Rodzinna atmosfera i profesjonalne podejście.
74-400 Dębno
Jana Baczewskiego 7 C
Pogrzeb świecki, a katolicki. Różnice

Pogrzeb świecki, a katolicki. Różnice

Czym różni się pogrzeb świecki od pogrzebu katolickiego?

Śmierć bliskiej osoby zawsze wiąże się z ogromnym cierpieniem dla najbliższych. Trudno pogodzić się z jej bezpowrotnym odejściem, a jedynie co pozostaje rodzinie, to zorganizowanie godnego pochówku i godne pożegnanie zmarłego. Coraz więcej osób w swojej ostatniej woli decyduje się na pogrzeb świecki. Niezależnie od tego, jaką religię ktoś wyznaje, lub jest ateistą, należy mu się godny pochówek i piękna ceremonia pogrzebowa odprawiona z wszystkimi honorami.  Pogrzeb świecki wiąże się z brakiem osoby przewodzącej ceremonii, którą w przypadku pogrzebów katolickich jest ksiądz. Rolę księdza w przypadku pogrzebów świeckich zastępuje tak zwany Mistrz Ceremonii.

Podczas pogrzebu katolickiego mamy mały wpływ na wybór księdza, ponieważ pogrzeb odprawia ksiądz z parafii zmarłego. Z kolei Mistrza Ceremonii można wybrać dowolnego, kierując się osobistymi preferencjami. W przypadku obrzędowości katolickiej wymagane jest dostosowanie się przez księdza do odgórnie narzuconych zasad i wytycznych przekazanych przez Stolicę Apostolską. Wybierając Mistrza Świeckiej Ceremonii Pogrzebu, można decydować o każdym aspekcie uroczystości, zgodnie z wolą zmarłego i oczekiwaniami jego rodziny. Możliwe jest nawet dodanie własnych punktów do programu obrzędu, nadając mu niepowtarzalnego charakteru. Przy religijnym nabożeństwie ingerencja w jej elementy praktycznie nie istnieje.

Ostatnie pożegnanie w uroczystości świeckiej

W przypadku świeckiej ceremonii pogrzebowej uroczystość przebiega w domu pogrzebowym lub sali pożegnań. Goście wita akcent muzyczny, a Mistrz Ceremonii wygłasza krótką przemowę. Następnie przeważnie opowiada o zmarłym. Można to przyrównać to do biografii, którą Mistrz Ceremonii tworzy w oparciu o wcześniejszy wywiad z najbliższą rodziną zmarłego. Zachęcamy do przeczytania artykułu na temat konstruowania mowy pogrzebowej używanej w ceremoniach świeckich jak i katolickich – Mowa Pogrzebowa – czym jest. Popularnym ostatnio sposobem celebracji życia zmarłego jest prezentacja multimedialna w postaci prezentacji zdjęć i wspomnień z życia zmarłego. Uroczystość świecka jest bardziej osobista i ukierunkowana w celu celebracji życia zmarłego. Uroczystość zakańcza minuta ciszy, a następnie zmarły zostaje odprowadzony na miejsce pochówku.

W zależności od wyznawanej religii i własnych preferencji, ceremonia może różnić się w mniejszym lub większym stopniu. Inaczej wygląda pogrzeb świecki, który prowadzi Mistrz Ceremonii, a inaczej ten katolicki z księdzem. Warto poznać te różnice, aby być świadomym alternatywnych rozwiązań.

Kondolencje dla Rodziny